• Công Ty TNHH Mtv Phương Linh Vina

  • 2301183865
  • Khu Hòa Đình, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
  • Nguyễn Thị Thúy Huệ
  • 0972492809
  • 31/08/2021
  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Công Ty TNHH Mtv Phương Linh Vina tại địa chỉ: Khu Hòa Đình, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh hoặc cơ quan quản lý thuế Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
  • Cập nhật lần cuối vào 31/08/2021
  • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11