• CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN TRUNG SẮT

 • CTY TNHH MTV NGUYỄN TRUNG SẮT
 • CTY TNHH MTV NGUYỄN TRUNG SẮT
 • 1602056788
 • Đường Vàm Rầy, ấp Giồng Cát, Xã Lương An Trà, Huyện Tri Tôn, An Giang
 • TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
 • /TổchứckinhtếSXKDdịchvụ,hànghoá
 • 05/12/2017
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN TRUNG SẮT tại địa chỉ: Đường Vàm Rầy, ấp Giồng Cát, Xã Lương An Trà, Huyện Tri Tôn, An Giang hoặc cơ quan quản lý thuế Huyện Tri Tôn, An Giang
 • Cập nhật lần cuối vào 05/12/2017
 • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11