• CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG LIÊN HÀ THÁI

 • LIEN HA THAI ENVIRONMENT COMPANY LIMITED
 • LIEN HA THAI ENVIRONMENT CO., LTD
 • 1001276203
 • Nhà ông Nguyễn Hữu Đính, thôn Trà Linh, Xã Thụy Liên, Huyện Thái Thụy, Thái Bình
 • Nguyễn Thiện Đỉnh
 • 0985295883
 • 29/02/2024
 • Thu gom rác thải không độc hại
 • Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG LIÊN HÀ THÁI tại địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Hữu Đính, thôn Trà Linh, Xã Thụy Liên, Huyện Thái Thụy, Thái Bình hoặc cơ quan quản lý thuế Huyện Thái Thụy, Thái Bình
 • Cập nhật lần cuối vào 29/02/2024
 • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng Myfonts Free

300x250

300x600

300x250-b11