• CÔNG TY TNHH DVTM HOÀNG GIA KOI FARM

 • HOANG GIA KOI FARM DVTM CO., LTD
 • HOANG GIA KOI FARM DVTM CO., LTD
 • 2803053517
 • Số 45A/2 đường Ngọc Mai, Phố Thành Yên, Phường Quảng Thành, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá
 • Đặng Duy Hải
 • 0833853333
 • 13/01/2023
 • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
 • NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH DVTM HOÀNG GIA KOI FARM tại địa chỉ: Số 45A/2 đường Ngọc Mai, Phố Thành Yên, Phường Quảng Thành, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá hoặc cơ quan quản lý thuế Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá
 • Cập nhật lần cuối vào 13/01/2023
 • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11