• CÔNG TY TNHH ĐIỀU HÀNH DỊCH VỤ BẢO VỆ NGÀY VÀ ĐÊM

 • DAY AND NIGHT SECURITY SERVICES OPERATING COMPANY LIMITED
 • DAY AND NIGHT SECURITY SERVICES CO., LTD
 • 0318191116
 • Số 42 Nguyễn Thị Búp, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • HOÀNG THỊ THÚY NHI
 • 0985633148
 • 30/11/2023
 • Hoạt động bảo vệ cá nhân
 • Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH ĐIỀU HÀNH DỊCH VỤ BẢO VỆ NGÀY VÀ ĐÊM tại địa chỉ: Số 42 Nguyễn Thị Búp, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam hoặc cơ quan quản lý thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Cập nhật lần cuối vào 30/11/2023
 • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng Myfonts Free

300x250

300x600

300x250-b11