• CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐĂNG KHOA - TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ĐĂNG KHOA

 • DANG KHOA EDUCATION DEVELOPMENT AND INVESTMENT LIMITED COMPANY - DANG KHOA ENGLISH CENTER
 • DKEC
 • 1801751419
 • Số 58, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
 • Mai Tấn Đạt
 • 0988990717 -
 • [email protected]
 • 22/09/2023
 • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
 • Đang hoạt động
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐĂNG KHOA - TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ĐĂNG KHOA tại địa chỉ: Số 58, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ hoặc cơ quan quản lý thuế Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
 • Cập nhật lần cuối vào 22/09/2023
 • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11