• CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TRANG MAI

  • 2400964806
  • 256, Quốc lộ 31 thôn Nguận, Xã Dĩnh Trì, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
  • PHẠM VĂN HỮU
  • 0965738188
  • 07/06/2023
  • Bán buôn gạo
  • Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TRANG MAI tại địa chỉ: 256, Quốc lộ 31 thôn Nguận, Xã Dĩnh Trì, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam hoặc cơ quan quản lý thuế Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
  • Cập nhật lần cuối vào 07/06/2023
  • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11