• CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PT THƯƠNG MẠI HẢI ĐĂNG

  • 1001280993
  • Nhà Ông Nguyễn Minh Trung, Thôn Tri Chỉ Nam, Xã Thụy Trường, Huyện Thái Thụy, Thái Bình
  • Bùi Xuân Nhẹn
  • 0358104827
  • 15/06/2024
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PT THƯƠNG MẠI HẢI ĐĂNG tại địa chỉ: Nhà Ông Nguyễn Minh Trung, Thôn Tri Chỉ Nam, Xã Thụy Trường, Huyện Thái Thụy, Thái Bình hoặc cơ quan quản lý thuế Huyện Thái Thụy, Thái Bình
  • Cập nhật lần cuối vào 15/06/2024
  • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng Myfonts Free

300x250

300x600

300x250-b11