• CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DẪN NHIỆT MEITEK VIỆT NAM

 • MEITEK VIETNAM THERMAL CONDUCTION TECHNOLOGY CO., LTD
 • MEITEK VIETNAM THERMAL CONDUCTION TECHNOLOGY CO., LTD
 • 2400950384
 • Đồi Chè, Phường Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang
 • Huỳnh Thị Hằng
 • 0904006618
 • 29/11/2022
 • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
 • NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DẪN NHIỆT MEITEK VIỆT NAM tại địa chỉ: Đồi Chè, Phường Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang hoặc cơ quan quản lý thuế Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang
 • Cập nhật lần cuối vào 29/11/2022
 • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11