• CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ DÂN HIẾU PHÁT

  • 4001239951
  • Tổ 36, Khối phố Quảng Gia, Phường Điện Dương, Thị Xã Điện Bàn, Quảng Nam
  • Phùng Tấn Dân
  • 0762599929
  • 18/10/2021
  • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
  • NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ DÂN HIẾU PHÁT tại địa chỉ: Tổ 36, Khối phố Quảng Gia, Phường Điện Dương, Thị Xã Điện Bàn, Quảng Nam hoặc cơ quan quản lý thuế Thị Xã Điện Bàn, Quảng Nam
  • Cập nhật lần cuối vào 18/10/2021
  • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11