• CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ BÁCH TUYỀN

 • BACH TUYEN MECHANICAL CO.,LTD
 • CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ BÁCH TUYỀN
 • 0700867944
 • Tổ dân phố Giáp Nhất, Phường Bạch Thượng, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam
 • NGÔ VĂN TRỌNG
 • 1534254
 • 06/01/2023
 • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
 • NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ BÁCH TUYỀN tại địa chỉ: Tổ dân phố Giáp Nhất, Phường Bạch Thượng, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam hoặc cơ quan quản lý thuế Tỉnh Hà Nam, Việt Nam
 • Cập nhật lần cuối vào 06/01/2023
 • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11