• CÔNG TY TNHH BÁCH KHOA

  • BACH KHOA CO.,LTD
  • 0302210846
  • Kiot số 6, số 334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
  • GIANG VĨNH THUẬN
  • 08657107
  • 20/02/2001
  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH BÁCH KHOA tại địa chỉ: Kiot số 6, số 334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh hoặc cơ quan quản lý thuế Quận 10, TP Hồ Chí Minh
  • Cập nhật lần cuối vào 20/02/2001
  • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

300x250

300x600

300x250-b11