• CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI (NỘP THAY)

  • 2100654874
  • ấp Mù U, Xã Dân Thành, Thị xã Duyên Hải, Trà Vinh
  • Nguyễn Văn Thú
  • 02943923222
  • 19/03/2020
  • Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
  • Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI (NỘP THAY) tại địa chỉ: ấp Mù U, Xã Dân Thành, Thị xã Duyên Hải, Trà Vinh hoặc cơ quan quản lý thuế Thị xã Duyên Hải, Trà Vinh
  • Cập nhật lần cuối vào 19/03/2020
  • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng Myfonts Free

300x250

300x600

300x250-b11