• CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PT CÔNG NGHIỆP RỪNG LÀO CAI

 • LAO CAI FOREST INDUSTRY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
 • LFID JSC
 • 5300243651
 • Số nhà 370, đường Hoàng Liên, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Lào Cai
 • NGUYỄN THỊ HIỀN
 • 02038462680989/0214384626809
 • 020830070
 • 22/05/2008
 • Trồng rừng và chăm sóc rừng
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PT CÔNG NGHIỆP RỪNG LÀO CAI tại địa chỉ: Số nhà 370, đường Hoàng Liên, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Lào Cai hoặc cơ quan quản lý thuế Thành phố Lào Cai, Lào Cai
 • Cập nhật lần cuối vào 22/05/2008
 • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11