• CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH & DỊCH VỤ MIỀN TÂY

 • WEST TRANSPROVINCIAL BUS AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY
 • MITACO
 • 0302365938
 • 54 Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6, TP Hồ Chí Minh
 • NGUYỄN HỮU NHÂN
 • 0838752878
 • 08 38 761 761
 • www.mitaco.com.vn/[email protected]
 • [email protected]
 • 09/08/2001
 • Vận tải đường bộ khác
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH & DỊCH VỤ MIỀN TÂY tại địa chỉ: 54 Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6, TP Hồ Chí Minh hoặc cơ quan quản lý thuế Quận 6, TP Hồ Chí Minh
 • Thông tin cung cấp trên chỉ mang tính tham khảo. Nếu không chính xác, vui lòng click
 • Cập nhật lần cuối vào 09/08/2001

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

300x250

300x600

300x250-b11