• CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN NAM ĐÌNH VŨ - CHI NHÁNH KIẾN THUỴ

  • 0201257929-001
  • Đội 7, thôn Phong Cầu, Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng
  • Triệu Quang Tuân
  • 25/04/2022
  • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
  • Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN NAM ĐÌNH VŨ - CHI NHÁNH KIẾN THUỴ tại địa chỉ: Đội 7, thôn Phong Cầu, Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng hoặc cơ quan quản lý thuế Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng
  • Cập nhật lần cuối vào 25/04/2022
  • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11