• CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐÔNG NAM Á

 • SOUTHEAST ASIA INSTITUTE OF SOCIAL ECONOMY JOINT STOCK COMPANY
 • SOUTHEAST ASIA SOCIAL ECONOMIC.,JSC
 • 0202182257
 • Số 80 phố Vũ Chính Thắng, Phường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
 • Trần Quỳnh Châu
 • 0913227653
 • 09/12/2022
 • Giáo dục nhà trẻ
 • Đang hoạt động
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐÔNG NAM Á tại địa chỉ: Số 80 phố Vũ Chính Thắng, Phường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng hoặc cơ quan quản lý thuế Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
 • Cập nhật lần cuối vào 09/12/2022
 • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11