• CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP TỈNH LÀO CAI

  • LAOCAI GENE RAL AGRICULTURAL MATE RIALS JOINT STOCK COMPANY
  • AGRIMEX LÀO CAI
  • 0000508756
  • Số nhà 049, đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam
  • Hà Kim Long
  • 01/07/2006
  • Bán buôn tổng hợp
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP TỈNH LÀO CAI tại địa chỉ: Số nhà 049, đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam hoặc cơ quan quản lý thuế Tỉnh Lào Cai, Việt Nam
  • Cập nhật lần cuối vào 01/07/2006
  • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng Myfonts Free

300x250

300x600

300x250-b11