• CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP TỈNH LÀO CAI

 • LAOCAI GENE RAL AGRICULTURAL MATE RIALS JOINT STOCK COMPANY
 • AGRIMEX LÀO CAI
 • 5300101544
 • Số nhà 049, đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Lào Cai
 • Hà Kim Long
 • 0203820648
 • 0203 820 880
 • 01/07/2006
 • Bán buôn tổng hợp
 • Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP TỈNH LÀO CAI tại địa chỉ: Số nhà 049, đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Lào Cai hoặc cơ quan quản lý thuế Thành phố Lào Cai, Lào Cai
 • Cập nhật lần cuối vào 08:11:15 06/11/2019.
 • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11