• CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KKN

 • KKN SERVICES TRADING JOINT STOCK COMPANY
 • KKN SERVICES TRADING JOINT STOCK COMPANY
 • 0202193918
 • Số 62/75 Trung Hành, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
 • KHOA THỊ KIM NGA
 • 0966964379
 • 23/03/2023
 • Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KKN tại địa chỉ: Số 62/75 Trung Hành, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng hoặc cơ quan quản lý thuế Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
 • Cập nhật lần cuối vào 23/03/2023
 • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11