• CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM MASHI

 • MASHI FOODS JOINT STOCK COMPANY
 • MASHI
 • 0202155831
 • Lô HCDV2 Khu phi thuế quan và Khu công nghiêp Nam Đình Vũ (Khu 1), Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
 • NGUYỄN TRẦN LANH
 • 0913244768/0914274
 • 07/04/2022
 • Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM MASHI tại địa chỉ: Lô HCDV2 Khu phi thuế quan và Khu công nghiêp Nam Đình Vũ (Khu 1), Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng hoặc cơ quan quản lý thuế Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
 • Thông tin cung cấp trên chỉ mang tính tham khảo. Nếu không chính xác, vui lòng click
 • Cập nhật lần cuối vào 07/04/2022

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

300x250

Đồ Gen . VN

300x600

300x250-b11