• CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN HÀ XANH

 • SON HA GREEN GROUP JOINT STOCK COMPANY
 • SHG GROUP.,JSC
 • 2500209363
 • Km3, Quốc lộ 2, Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc
 • NGUYỄN VĂN THUẬN
 • 02466530666
 • 02113873352
 • 13/06/2001
 • Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
 • Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN HÀ XANH tại địa chỉ: Km3, Quốc lộ 2, Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc hoặc cơ quan quản lý thuế Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc
 • Cập nhật lần cuối vào 10:06:57 05/06/2021.
 • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11