• CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUỖI CUNG ỨNG DK

 • DK SUPPLY CHAIN GROUP
 • DK SUPPLY CHAIN GROUP
 • 2902153086
 • 11C Nguyễn Quốc Trị, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An
 • Trương Văn Biển
 • 0947770165
 • 05/12/2022
 • Bán buôn thực phẩm
 • NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUỖI CUNG ỨNG DK tại địa chỉ: 11C Nguyễn Quốc Trị, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An hoặc cơ quan quản lý thuế Thành phố Vinh, Nghệ An
 • Cập nhật lần cuối vào 05/12/2022
 • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11