• CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG CÔNG

  • 4601598670
  • Tổ dân phố Khuynh Thạch, Phường Cải Đan, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên
  • Đoàn Đức Phương
  • 0888580388
  • 01/12/2022
  • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
  • NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG CÔNG tại địa chỉ: Tổ dân phố Khuynh Thạch, Phường Cải Đan, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên hoặc cơ quan quản lý thuế Thành phố Sông Công, Thái Nguyên
  • Cập nhật lần cuối vào 01/12/2022
  • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11