• CÔNG TY CỔ PHẦN PT THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG QUANG MINH

  • 4601581148
  • Xóm Hồ 2, Xã Minh Đức, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên
  • Vũ Trọng
  • 0378888666
  • 01/09/2021
  • NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN PT THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG QUANG MINH tại địa chỉ: Xóm Hồ 2, Xã Minh Đức, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên hoặc cơ quan quản lý thuế Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên
  • Cập nhật lần cuối vào 01/09/2021
  • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11