• CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VĨNH THÁI

 • VINH THAI URBAN DEVELOPMENT CORPORATION
 • VINH THAI URBAN DEVELOPMENT CORPORATION
 • 4200691908
 • Làng nhà mẫu Khu đô thị Mỹ Gia, đường Phong Châu, thôn Vĩnh Xuân, Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
 • BÙI TRANG ĐÀI
 • 0583723555
 • 0583723599
 • 14/06/2007
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 • Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VĨNH THÁI tại địa chỉ: Làng nhà mẫu Khu đô thị Mỹ Gia, đường Phong Châu, thôn Vĩnh Xuân, Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa hoặc cơ quan quản lý thuế Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
 • Cập nhật lần cuối vào 10:05:18 17/05/2022.
 • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11