• CÔNG TY CỔ PHẦN NUÔI TRỒNG ĐÁNH BẮT HẢI SẢN ĐÔNG DƯƠNG

 • INDOCHINA FISHERY AQUACULTURE JOINT STOCK COMPANY
 • I.F.A CO
 • 0302228191
 • 6 khu Tân Đức An, Đường số 3, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh
 • CHÂU VĂN ĐỨC
 • 0837221612-09188849
 • 0837221612
 • [email protected]
 • 07/03/2001
 • Khai thác thuỷ sản biển
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN NUÔI TRỒNG ĐÁNH BẮT HẢI SẢN ĐÔNG DƯƠNG tại địa chỉ: 6 khu Tân Đức An, Đường số 3, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh hoặc cơ quan quản lý thuế Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh
 • Cập nhật lần cuối vào 02:12:19 06/12/2022.
 • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng Myfonts Free

300x250

300x600

300x250-b11