• CÔNG TY CỔ PHẦN NEWTAB GROUP

 • NEWTAB GROUP JOINT STOCK COMPANY
 • NEWTAB GROUP JSC
 • 0317755994
 • 35/20 Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • NGUYỄN NGỌC LƯƠNG
 • 02822530246
 • 28/03/2023
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Đang hoạt động
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN NEWTAB GROUP tại địa chỉ: 35/20 Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc cơ quan quản lý thuế Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cập nhật lần cuối vào 28/03/2023
 • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11