• CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG XÂY DỰNG 5.0

 • BUILD BASE 5.0 JOINT STOCK COMPANY
 • BOB 5.0
 • 0317761525
 • 208 Phạm Thái Bường, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bùi Mạnh Hà
 • 0766268282
 • 31/03/2023
 • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
 • Đang hoạt động
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG XÂY DỰNG 5.0 tại địa chỉ: 208 Phạm Thái Bường, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc cơ quan quản lý thuế Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cập nhật lần cuối vào 31/03/2023
 • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11