• CÔNG TY CỔ PHẦN HUMI BIO VIỆT NAM

 • HUMI BIO VIET NAM JOINT STOCK COMPANY
 • HUMI BIO
 • 0110240163
 • Thôn 4, Xã Đại Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • NGUYỄN XUÂN HUÂN
 • 0855818779
 • 02/02/2023
 • Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
 • Đang hoạt động
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN HUMI BIO VIỆT NAM tại địa chỉ: Thôn 4, Xã Đại Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam hoặc cơ quan quản lý thuế Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Cập nhật lần cuối vào 02/02/2023
 • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11