• CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC META VIỆT NAM

 • META VIET NAM EDUCATION JOINT STOCK COMPANY
 • META VIET NAM EDUCATION JOINT STOCK COMPANY
 • 1001256655
 • Tổ dân phố số 4, Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
 • Tô Thị Thảo
 • 0917563777
 • 05/12/2022
 • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
 • NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC META VIỆT NAM tại địa chỉ: Tổ dân phố số 4, Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Thái Bình hoặc cơ quan quản lý thuế Huyện Tiền Hải, Thái Bình
 • Cập nhật lần cuối vào 05/12/2022
 • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11