• CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM

 • VIETNAM EDUCATION TRAINING AND HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
 • VIETNAM EDUCATION TRAINING AND HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT J
 • 0202214854
 • Ngõ 18 (Nhà Ông Lê Văn Hiệp), Thư Trung 1, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Hải Phòng
 • Lê Văn Hiệp
 • 0349716398
 • 22/09/2023
 • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
 • Đang hoạt động
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM tại địa chỉ: Ngõ 18 (Nhà Ông Lê Văn Hiệp), Thư Trung 1, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Hải Phòng hoặc cơ quan quản lý thuế Quận Hải An, Hải Phòng
 • Cập nhật lần cuối vào 22/09/2023
 • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11