• CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HỢP THÀNH HTC GROUP

 • HOP THANH HTC GROUP CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK
 • HOP THANH HTC GROUP CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK
 • 0202160101
 • Thôn Vân Tra (Tại nhà Ông Nguyễn Văn Cảnh), Xã An Đồng, Huyện An Dương, Hải Phòng
 • Vũ Thị Phượng
 • 02253290288
 • 11/05/2022
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 • Đang hoạt động
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HỢP THÀNH HTC GROUP tại địa chỉ: Thôn Vân Tra (Tại nhà Ông Nguyễn Văn Cảnh), Xã An Đồng, Huyện An Dương, Hải Phòng hoặc cơ quan quản lý thuế Huyện An Dương, Hải Phòng
 • Thông tin cung cấp trên chỉ mang tính tham khảo. Nếu không chính xác, vui lòng click
 • Cập nhật lần cuối vào 11/05/2022

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

300x250

Đồ Gen . VN

300x600

300x250-b11