• Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Bắc Minh-chi Nhánh Thái Bình

  • 0102165522-001
  • Xóm 1, Thôn Đông, Xã Tây Giang, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
  • Vũ Văn Năm
  • 02273781555
  • 21/08/2018
  • Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
  • Ngừng Hoạt Động
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Bắc Minh-chi Nhánh Thái Bình tại địa chỉ: Xóm 1, Thôn Đông, Xã Tây Giang, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình hoặc cơ quan quản lý thuế Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
  • Cập nhật lần cuối vào 21/08/2018
  • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng Myfonts Free

300x250

300x600

300x250-b11