• CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MỚI VINATECH

 • VINATECH INVESMENT NEW TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
 • VINATECH NEW JSC
 • 0312436352
 • 214/3 Hàn Hải Nguyên, Phường 9, Quận 11, Hồ Chí Minh
 • THÁI BẢO HƯNG
 • 28/08/2013
 • Hoạt động viễn thông không dây
 • Đang hoạt động
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MỚI VINATECH tại địa chỉ: 214/3 Hàn Hải Nguyên, Phường 9, Quận 11, Hồ Chí Minh hoặc cơ quan quản lý thuế Quận 11, Hồ Chí Minh
 • Cập nhật lần cuối vào 02:12:03 05/12/2022.
 • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng Myfonts Free

300x250

300x600

300x250-b11