• CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP WELDCOM RETAIL

 • WELDCOM RETAIL INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY
 • WELDCOM RETAIL INDUSTRY JSC
 • 0202194005
 • Số 848 Nguyễn Văn Linh, Xã An Đồng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng
 • HỒ THỊ NGA
 • 0965156639
 • 23/03/2023
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Đang hoạt động
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP WELDCOM RETAIL tại địa chỉ: Số 848 Nguyễn Văn Linh, Xã An Đồng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng hoặc cơ quan quản lý thuế Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng
 • Cập nhật lần cuối vào 23/03/2023
 • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11