• Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Hà Trung

  • 2802931046
  • SN 293 Tiểu khu 3, Thị Trấn Hà Trung, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hoá
  • Vũ Thị Thắm
  • 0989132816
  • 01/04/2021
  • Khai thác, xử lý và cung cấp nước
  • NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Hà Trung tại địa chỉ: SN 293 Tiểu khu 3, Thị Trấn Hà Trung, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hoá hoặc cơ quan quản lý thuế Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hoá
  • Cập nhật lần cuối vào 01/04/2021
  • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng Myfonts Free

300x250

300x600

300x250-b11