• CÔNG TY CỔ PHẦN BUY1

 • BUY1 JOINT STOCK COMPANY
 • BUY1 JSC
 • 0317662041
 • 22B, đường Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • NGUYỄN THỊ THUỲ
 • 0796582708
 • 01/02/2023
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Đang hoạt động
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN BUY1 tại địa chỉ: 22B, đường Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam hoặc cơ quan quản lý thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Cập nhật lần cuối vào 01/02/2023
 • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11