• CÔNG TY CỔ PHẦN 69 XUÂN HUY

 • CONG TY CP 69 XUAN HUY
 • CÔNG TY CP 69 XUÂN HUY
 • 3200733987
 • Kiệt 05 Trần Hưng Đạo, Khu phố 2, Phường 3, Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị
 • Đỗ Văn Quang
 • 0946617569
 • [email protected]
 • 01/12/2022
 • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
 • NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN 69 XUÂN HUY tại địa chỉ: Kiệt 05 Trần Hưng Đạo, Khu phố 2, Phường 3, Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị hoặc cơ quan quản lý thuế Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị
 • Cập nhật lần cuối vào 01/12/2022
 • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11