• CHI NHÁNH TẠI BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NỀN DI ĐỘNG VIỆT NAM

 • BINH DUONG BRANCH VIETNAM MOBILE - BASED SERVICES JOINT STOCK COMPANY
 • BINH DUONG BRANCH - VIMASS.,JSC
 • 0105906169-009
 • Văn phòng số 6, Tầng 4, Tòa nhà BW Supply Chain City, đường Tiên Phong 3, Khu Công Nghiệp BW Supply Chain City, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
 • ĐINH HUY TOÀN
 • 02743668662
 • [email protected]
 • 26/07/2022
 • Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
 • Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CHI NHÁNH TẠI BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NỀN DI ĐỘNG VIỆT NAM tại địa chỉ: Văn phòng số 6, Tầng 4, Tòa nhà BW Supply Chain City, đường Tiên Phong 3, Khu Công Nghiệp BW Supply Chain City, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương hoặc cơ quan quản lý thuế Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
 • Cập nhật lần cuối vào 26/07/2022
 • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11