• CHI NHÁNH LẠNG SƠN - CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP BẮC SÔNG CẦU THÁI NGUYÊN

  • 4600259442-004
  • Thôn Pá Lét, Xã Nhất Tiến, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
  • NGUYỄN VĂN THIỆU
  • 0388078888
  • 30/06/2022
  • Bán buôn thực phẩm
  • Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CHI NHÁNH LẠNG SƠN - CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP BẮC SÔNG CẦU THÁI NGUYÊN tại địa chỉ: Thôn Pá Lét, Xã Nhất Tiến, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn hoặc cơ quan quản lý thuế Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
  • Cập nhật lần cuối vào 30/06/2022
  • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11