• CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT CNC THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ QUẢNG PHÚ - GIA LAI

  • 6400447869-001
  • thôn Khối Zố, Xã Ia Tiêm, Huyện Chư Sê, Gia Lai
  • Nguyễn Hữu Bình
  • 098135029
  • 15/09/2023
  • Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
  • Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT CNC THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ QUẢNG PHÚ - GIA LAI tại địa chỉ: thôn Khối Zố, Xã Ia Tiêm, Huyện Chư Sê, Gia Lai hoặc cơ quan quản lý thuế Huyện Chư Sê, Gia Lai
  • Cập nhật lần cuối vào 15/09/2023
  • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11