• CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VẢI LÊ THỊ NGỌC

  • 0317628876-001
  • Quầy 24, Trung Tâm 3, Thương Xá Đồng Khánh, 10 Đỗ Ngọc Thạnh, Phường 14, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh
  • Lê Thị Ngọc
  • 0908551317
  • 05/01/2023
  • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
  • Đang Hoạt Động
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VẢI LÊ THỊ NGỌC tại địa chỉ: Quầy 24, Trung Tâm 3, Thương Xá Đồng Khánh, 10 Đỗ Ngọc Thạnh, Phường 14, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh hoặc cơ quan quản lý thuế Quận 5, Tp Hồ Chí Minh
  • Cập nhật lần cuối vào 05/01/2023
  • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11