• CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÂN NHƠN HÒA - NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÂN NHƠN HÒA

  • 0301473105-003
  • Lô Vi.1, Vi.2, Vi.3, Vi.9, Vi.10, Vi.11 Và 1 Phần Lô Vi.4, V, Phườngtân Đông Hiệp, Thành Phố Dĩ An, Bình Dương
  • Ly Tracy Trang
  • 028-37269964
  • 12/01/2022
  • Sản xuất sản phẩm từ plastic
  • Đang Hoạt Động
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÂN NHƠN HÒA - NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÂN NHƠN HÒA tại địa chỉ: Lô Vi.1, Vi.2, Vi.3, Vi.9, Vi.10, Vi.11 Và 1 Phần Lô Vi.4, V, Phườngtân Đông Hiệp, Thành Phố Dĩ An, Bình Dương hoặc cơ quan quản lý thuế Thành Phố Dĩ An, Bình Dương
  • Cập nhật lần cuối vào 12/01/2022
  • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11