• CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NGÔ AGRO (VIỆT NAM)-KHO HÀNG HUYỆN HÓC MÔN

 • 0313701518-003
 • 67/8H đường Tân Thới Nhì 8, ấp Dân Thắng 1, Xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • NGÔ VINH TÂN
 • 117318464
 • [email protected]
 • 13/03/2023
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NGÔ AGRO (VIỆT NAM)-KHO HÀNG HUYỆN HÓC MÔN tại địa chỉ: 67/8H đường Tân Thới Nhì 8, ấp Dân Thắng 1, Xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam hoặc cơ quan quản lý thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Cập nhật lần cuối vào 13/03/2023
 • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng Myfonts Free

300x250

300x600

300x250-b11