• CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TKT

  • 0311878051-001
  • A13/4 Mai Bá Hương, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh
  • NGUYỄN THẾ KHANH
  • 09/02/2015
  • Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
  • Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TKT tại địa chỉ: A13/4 Mai Bá Hương, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh hoặc cơ quan quản lý thuế Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh
  • Cập nhật lần cuối vào 09/02/2015
  • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11