• CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN NAM LONG ĐẮK NÔNG TẠI GIA LAI

 • CN CTY CP XD&KT KHOÁNG SẢN NAM LONG ĐẮK NÔNG TẠI GIA LAI
 • CN CTY CP XD&KT KHOÁNG SẢN NAM LONG ĐẮK NÔNG TẠI GIA LAI
 • 6400310374-001
 • 497 Lê Thánh Tôn, Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, Gia Lai
 • LƯƠNG QUANG KHÔI
 • 02693760129-098779
 • 05/12/2017
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN NAM LONG ĐẮK NÔNG TẠI GIA LAI tại địa chỉ: 497 Lê Thánh Tôn, Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, Gia Lai hoặc cơ quan quản lý thuế Thành phố Pleiku, Gia Lai
 • Cập nhật lần cuối vào 05/12/2017
 • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11