• CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VIÊN CHÂU – NHÀ MÁY GẠCH TUYNEL VIÊN CHÂU 3

  • 5000127968-001
  • Thôn Nậm Sú, Xã Tân Bắc, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang, Việt Nam
  • NGUYỄN PHƯƠNG NAM
  • 02/06/2023
  • Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
  • Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VIÊN CHÂU – NHÀ MÁY GẠCH TUYNEL VIÊN CHÂU 3 tại địa chỉ: Thôn Nậm Sú, Xã Tân Bắc, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang, Việt Nam hoặc cơ quan quản lý thuế Tỉnh Hà Giang, Việt Nam
  • Cập nhật lần cuối vào 02/06/2023
  • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11