• CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG VIỆT NGA - TỈNH HÒA BÌNH

  • 0101303258-003
  • Xóm Đoàn Kết, Xã Lâm Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
  • CHU VĂN CHƯƠNG
  • 0913249105
  • 18/09/2023
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
  • Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG VIỆT NGA - TỈNH HÒA BÌNH tại địa chỉ: Xóm Đoàn Kết, Xã Lâm Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam hoặc cơ quan quản lý thuế Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
  • Cập nhật lần cuối vào 18/09/2023
  • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11