• CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP MINH HOÀNG TẠI HẢI PHÒNG

  • 5701635938-001
  • Số 12 Lô 2 đường Núi Ngọc, Thị Trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng
  • NGUYỄN THỊ HOA
  • 23/04/2022
  • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
  • Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP MINH HOÀNG TẠI HẢI PHÒNG tại địa chỉ: Số 12 Lô 2 đường Núi Ngọc, Thị Trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng hoặc cơ quan quản lý thuế Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng
  • Cập nhật lần cuối vào 23/04/2022
  • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11